Zadania realizowane z budżetu państwa

Rozwój instytucjonalny Fundacji Dobra Sieć

Jako Fundacja Dobra Sieć od września 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku realizujemy zadanie publiczne pt. „Rozwój instytucjonalny Fundacji Dobra Sieć” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a.

W ramach zadania planujemy:

 • wdrożyć i realizować model usamodzielnienia ekonomicznego dzięki rozszerzeniu kadry Fundacji o specjalistę ds. fundraisingu i kontaktu z otoczeniem,
 • rozwijać kompetencje zespołu Fundacji,
 • zakupić i zmodernizować sprzęt i oprogramowanie,
 • zakupić licencję na program CRM dla NGO.

Wizja zmiany

Dzięki wykorzystaniu wsparcia z dotacji o łącznej wartości 162 000 złotych Fundacja stanie się organizacją posiadającą stabilne podstawy do dalszego funkcjonowania: długofalową strategię działania, dopasowany do aktualnych potrzeb i kontekstu organizacyjnego model fundraisingowy/model usamodzielnienia ekonomicznego, profesjonalną kadrę i narzędzia niezbędne do realizacji misji Fundacji, a także szerokie grono partnerów merytorycznych i finansowych (zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego).

Sfinansowano z dotacji PROO w wysokości 162 000 złotych w ramach realizacji zadania określonego umową nr 21/PROO/1a/2022.

Podsumowanie 2023 roku

W 2023 roku jako zespół Fundacji Dobra Sieć w znaczącym stopniu rozwinęliśmy fundraising naszej organizacji.

Dokonaliśmy aktualizacji strategii rozwoju organizacji i modelu usamodzielnienia ekonomicznego, by następnie systematycznie wdrażać zaplanowane w planie wdrożeniowym działania.

Po raz pierwszy mamy w zespole osobę, która zajmuje się stricte budowanie partnerstw i fundraisingiem.

Zakupiliśmy także wyższy abonament narzędzia, jakim jest GetResponse. To skuteczne narzędzie do sprzedaży i komunikacji z odbiorcami, tworzenia stron, kampanii i automatyzacji marketingu. Jako zespół mieliśmy już okazję z niego korzystać, a chcemy dodatkowo rozwinąć umiejętności, wgrać nowe bazy danych (darczyńców, partnerów) do systemu, by w pełni wykorzystać potencjał GetResponse.

Zrealizowaliśmy pierwszą kampanię fundraisingową, której motywem przewodnim były marzenia. W pierwszym etapie kampanii pisaliśmy najwięcej o marzeniach młodych ludzi pokazując działania naszej Fundacji i to, w jaki sposób wspiera ona spełnianie tych marzeń. W ten sposób staraliśmy się pokazać nasze działania i nawiązać sympatię naszych odbiorców z naszą Fundacją. Braliśmy udział w wydarzeniach sieciujących i spotkaniach.

Dzięki kampanii udało nam się pozyskać nowych darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych, a także nawiązać nowe, jakościowe partnerstwa. Ponadto, udało nam się dotrzeć wizerunkowo do 22 496 osób, które zobaczyły różne komunikaty z prośbą o wsparcie dla działań naszego portalu.

Podsumowanie 2022 roku

W ramach realizowanego od września 2022 roku projektu opracowaliśmy:

 • profesjonalną strategię rozwoju Fundacji Dobra Sieć na lata 2023-2025,
 • model usamodzielnienia ekonomicznego dla Fundacji na lata 2023-2025 wraz z narzędziami ewaluacji.
  Te strategiczne dokumenty tworzyliśmy partycypacyjnie (członkowie zespołu, zarząd Fundacji, we wsparciu zewnętrznego eksperta ds. fundraisingu), na podstawie diagnozy.

Był to także czas intensywnego rozwoju kompetencji naszego zespołu, aby działać jeszcze lepiej i bardziej profesjonalnie. Nacisk położyliśmy na zwiększenie kompetencji związanych z:

 • projektowaniem graficznym i wizualizacją danych,
 • prowadzeniem mediów społecznościowych, tworzeniem strategii komunikacji i obecnością w digitalu,
 • programem Excel, systemem WordPress,
 • prowadzeniem działań edukacyjnych,
 • kwestiami księgowymi i formalnymi.

W październiku otrzymaliśmy profesjonalny, 25-stronicowy audyt i rekomendacje dot. wymiany lub modernizacji sprzętu Fundacji. Zakupiliśmy odpowiednie sprzęty, by zwiększyć efektywność i komfort naszej codziennej pracy. W ramach współpracy z firmą informatyczną otrzymaliśmy również przeszkolenie nt. bezpieczeństwa w sieci.

Fundacja Dobra Sieć posiada obecnie stabilne podstawy do dalszego funkcjonowania: długofalową strategię działania, dopasowany do aktualnych potrzeb i kontekstu organizacyjnego model usamodzielnienia ekonomicznego, profesjonalną kadrę i narzędzia niezbędne do realizacji misji.

Prowadziliśmy też systematyczne działania informacyjno-promocyjne. W 2022 roku dotarliśmy z informacją o działaniach realizowanych w ramach zadania publicznego do 2045 osób (czytelników artykułów i osób wyświetlających posty). Dziękujemy!

Rekrutacja na stanowisko fundraisera/ki w Fundacji Dobra Sieć

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat. Najważniejszymi celami Fundacji są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.
Jesteśmy małym, prężnie działającym zespołem osób przekonanych o tym, że dzięki umiejętnemu wykorzystaniu nowych technologii można zmieniać świat na lepsze. Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań na realizację misji naszej Fundacji, nawiązujemy partnerstwa w Polsce i Europie, angażujemy się w różnorodne projekty. Działamy z pasją i profesjonalizmem i takiej też osoby poszukujemy do naszego zespołu.
W ramach programu Moje Stypendium dbamy o równość i jawność w dostępie do informacji o stypendiach dla wszystkich tych, którzy szukają możliwości realizacji swoich marzeń. Portal Moje Stypendium pozwala nam i Wam na osiągnięcie tych celów. Więcej o portalu: https://www.mojestypendium.pl/
Zaś Program E-wolontariatu powstał, aby ułatwiać czynienie dobra w Internecie i promować inicjatywy angażujące wolontariuszy online. Stworzyliśmy i opiekujemy się platformą dla e-wolontariuszy tudu.org.pl. Gromadzimy wiedzę na portalu e-wolontariat.pl, dzielimy się nią na szkoleniach, tworzymy narzędzia, wydajemy publikacje, prowadzimy badania, realizujemy projekty… Więcej o programie: http://e-wolontariat.pl/

PROFIL KANDYDATA/KANDYDATKI

Poszukujemy osoby samodzielnej, dobrze zorganizowanej, lubiącej grafik pełen spotkań i telefonów oraz kontaktów z ludźmi, a także otwartej na wyzwania. Ważne jest dla nas podzielanie podobnych wartości i misji naszej Fundacji: dostępności, równego dostępu do wiedzy, rzetelności, solidarności, profesjonalizmu.
Fundraiser w naszej Fundacji to osoba, która będzie systematycznie i od początku współpracy nawiązywać relacje biznesowe, proponować współpracę/sponsoring/sprzedaż naszych produktów i usług społecznych.
W naszej Fundacji realizujemy programy wspólnie, ucząc się od siebie wzajemnie i pomagając sobie w nowych wyzwaniach. Zadbamy o to, by dobrze przygotować, przeszkolić i na co dzień wspierać nową osobę w naszym zespole. Praca w naszej Fundacji to duża samodzielność, ale nigdy samotność! 🙂 Liczymy na Twoją inicjatywę i samodzielność, ale zawsze będziemy służyć wsparciem i doświadczeniem.

PROFIL STANOWISKA

Fundraiser/ka to osoba odpowiedzialna za:

 • budowanie długotrwałych relacji ze sponsorami, darczyńcami i partnerami, opartych na zaufaniu i koncentracji wokół wartości i misji Fundacji,
 • opracowanie wraz z zarządem i zespołem planów strategicznych dot. pozyskiwania funduszy, kreowanie, rozwój oraz wprowadzanie w życie strategii fundraisingowej,
 • rozliczanie i ewaluacja działań fundraisingowych oraz sprzedażowych,
 • współpraca przy działaniach promocyjnych skierowanych do sponsorów i darczyńców, w tym współtworzenie i realizacja kampanii fundraisingowych we współpracy ze specjalistką ds. promocji i innymi członkami zespołu,
 • zarządzanie współpracą z darczyńcami (w tym m.in.: obsługa dokumentacji i raportów, wdrożenie i koordynacja CRM),
 • wsparcie przy zespołowym pisaniu wniosków grantowych,
 • śledzenie trendów i poszukiwanie nowych pomysłów na działania fundraisingowe.

NASZE WYMAGANIA

 • minimum 3-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy od osób indywidualnych i/lub instytucji lub sprzedaży/marketingu (niekoniecznie na stanowisku fundraisera),
 • otwartość na kontakty i umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi,
 • samodzielność – tworzenie własnych harmonogramów pracy i ich realizacja w czasie,
 • pozytywne nastawienie i odwaga podejmowaniu się nowych wyzwań,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość programów z pakietu Office 365 oraz umiejętność swobodnego korzystania z innych programów biurowych,
 • gotowość do podjęcia pracy o 1 kwietnia 2023 r.

MILE WIDZIANE

 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce, doświadczenie w obszarze projektów społecznych („miękkich”),
 • doświadczenie w marketingu i crowdfundingu,
 • umiejętność redagowania informacji – tzw. „lekkie pióro”, w tym także zdolność do przejrzystego raportowania swoich osiągnięć oraz tworzenia ciekawych, przekonywujących komunikatów do potencjalnych darczyńców,
 • zdolności negocjacyjne,
 • gotowość do podróży służbowych.

CO OFERUJEMY

 • Pracę w twórczym i zaangażowanym zespole, przy projektach o dużym zasięgu, rzetelności i popularności – od 1 kwietnia 2023 r.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i nabywania nowych umiejętności: udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.
 • Kreatywną pracę w przyjaznej, empatycznej i kameralnej atmosferze, a jednocześnie szanse na wniesieniu autorskiego wkładu w projekty, które docierają do bardzo wielu osób i instytucji z całej Polski.
 • Pracę w systemie hybrydowym (częściowo w biurze w Warszawie, częściowo zdalnie).
 • Telefon i laptop służbowy.
 • Umowę o pracę lub B2B w wymiarze 2/3 etatu od 1 kwietnia 2023 roku. Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4000,00 złotych brutto  (w przypadku umowy o pracę) lub 4800,00 złotych brutto (w przypadku B2B).

SPOSÓB REKRUTACJI

Prosimy o przesłanie CV z listem motywacyjnym w formie prezentacji multimedialnej na adres a.belina@e-wolontariat.pl do 7.02.2023 r.

List motywacyjny w formie krótkiej prezentacji (PowerPoint/PDF) powinien zawierać:

 • Informacje o kandydacie/kandydatce – opowiedz nam o sobie! Możesz dołączyć link do strony www, profilu na LinkedIn lub GoldenLine.
 • Opis doświadczenia, uwzględniający wymagania opisane w niniejszej ofercie – przekonaj nas, że jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko.
 • Opis motywacji – dlaczego chcesz dołączyć do naszego zespołu? Jakie wartości są dla Ciebie ważne w pracy? Jaki potencjał widzisz w pracy na stanowisku fundraiser/ki w naszej Fundacji?

Prosimy o załączenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji.

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dobra Sieć w Polsce moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Dobra Sieć siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 20/22 m 41, 00-590 Warszawa. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie”.

Wynagrodzenie zostanie sfinansowane  z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 1a, edycji 2022. w ramach realizacji Umowy nr 21/PROO/1a/2022.

Ten serwis używa cookies, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.