Zadania realizowane z budżetu państwa

Rozwój instytucjonalny Fundacji Dobra Sieć

Jako Fundacja Dobra Sieć od września 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku realizujemy zadanie publiczne pt. „Rozwój instytucjonalny Fundacji Dobra Sieć” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a.

W ramach zadania planujemy:

  • wdrożyć i realizować model usamodzielnienia ekonomicznego dzięki rozszerzeniu kadry Fundacji o specjalistę ds. fundraisingu i kontaktu z otoczeniem,
  • rozwijać kompetencje zespołu Fundacji,
  • zakupić i zmodernizować sprzęt i oprogramowanie,
  • zakupić licencję na program CRM dla NGO.

Wizja zmiany

Dzięki wykorzystaniu wsparcia z dotacji o łącznej wartości 162 000 złotych Fundacja stanie się organizacją posiadającą stabilne podstawy do dalszego funkcjonowania: długofalową strategię działania, dopasowany do aktualnych potrzeb i kontekstu organizacyjnego model fundraisingowy/model usamodzielnienia ekonomicznego, profesjonalną kadrę i narzędzia niezbędne do realizacji misji Fundacji, a także szerokie grono partnerów merytorycznych i finansowych (zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego).

Sfinansowano z dotacji PROO w wysokości 162 000 złotych w ramach realizacji zadania określonego umową nr 21/PROO/1a/2022.

Ten serwis używa cookies, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.