LEVER

Projekt „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens” organizowany był w latach 2015-2016 przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy) we współpracy z partnerami:

  • L.A.Vo.P.S. – Volunteering Service Centre Sondrio Province (Włochy),
  • Confindustria di Sondrio e Lecco (Włochy), SNS – Scuola Nazionale Servizi (Włochy),
  • VPL – Foundation European Centre Valuation Prior Learning (Holandia),
  • VIA University College (Dania),
  • HOMINEM Challenge SL (Hiszpania)
  • oraz Fundacją Dobra Sieć (Polska).

Projekt finansowany był ze środków program Erasmus +.

gnf_lever_20160823-52

CEL

Celem projektu było wypracowanie modelu i narzędzi, które pomogą organizacjom i wolontariuszom w rozwijaniu kompetencji miękkich przydatnych na rynku pracy.

ETAPY

W ramach projektu przeprowadzone zostało badanie, którego celem było zidentyfikowanie lokalnych doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozpoznawania kompetencji zdobywanych w toku edukacji nieformalnej i poza-formalnej oraz zidentyfikowanie przykładów programów wolontariackich, które pozwalają wolontariuszom uczyć się i rozwijać ich kompetencje.

Następnie, na podstawie wyników badania i doświadczeń partnerów, opracowany został podręcznik, opisujący Model LEVER – procedurę certyfikowania kompetencji uwzględniającą uwarunkowania lokalne oraz przygotowana została platforma internetowej, na której wszyscy zainteresowani wolontariusze mogą przejść proces certyfikacji (w języku angielskim).

Ponieważ Model LEVER jest narzędziem innowacyjnym, w ramach projektu przewidziano fazę testową, podczas której w każdym z państw biorących udział w projekcie:

  • Zostało zorganizowane profesjonalne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy byli zainteresowani wykorzystaniem Modelu LEVER w potwierdzaniu kompetencji współpracujących z nimi wolontariuszy. Uczestnicy szkolenia uzyskali certyfikaty potwierdzające ich wiedzę z zakresu pełnienia roli tutora – osoby wspierającej wolontariusza w przejściu przez proces certyfikacji oraz asesora – osoby oceniającej poziom kompetencji wolontariusza na podstawie rozmowy i zgromadzonych przez wolontariusza materiałów.
  • Co najmniej 12 wolontariuszy potwierdziło swoje kompetencje z jego użyciem, a następnie podzieło się z organizatorami swoimi wrażeniami i sugestiami ulepszenia narzędzia.

W Polsce w fazie testowania wzięło udział 24 tutorów i asesorów, a proces certyfikacji pozytywnie przeszło 23 wolontariuszy.
Obecnie Model jest rozwijany i upowszechniany w całej Europie w latach 2017-2019 w ramach projektu „LEVER UP. Valuing informal learning and transversal competences experienced in the voluntary service to increase employability, social responsibility and mobility”, koordynowanego przez Fondazione Politecnico di Milano (Włochy).

Więcej informacji: http://certyfikatlever.pl

Zapisz

Ten serwis używa cookies, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.