Visegrad Civil Bridge to Ukraine

Projekt realizowany był Ukrainie, na terenie Transcarpathii oraz w krajach grupy V4 w okresie od 1 lutego 2015 do 1 marca 2016 r..

Organizator: 

Ukrainian-Hungarian Regional Development Centre

Partnerzy:

Projekt jest finansowany ze śrdków Visegrad Fund.

Cele projektu:

Celem projektu było wzmocnienie trzeciego sektora na Ukrainie poprzez przekazanie ukraińskim organizacjom pozarządowym doświadczeń krajów grupy V4 i wsparcie ich we wdrażaniu najlepszych praktyk. W obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, bardzo ważne jest zaznajamianie ukraińskich organizacji pozarządowych z alternatywnymi metodami fundraisingowymi, możliwościami współpracy z władzami miast oraz innymi państwowymi organzami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, poprzez inicjowanie współpracy rożnych grup społecznych oraz zapewnienie możliwości zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Działania przewidziane w ramach projektu:

  •     Warsztat z zakresu współpracy dla budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz z zakresu sieciowania.
  •     Warsztat z zakresu fundraisingu.
  •     Warsztat z zakresu współpracy NGO z instytucjami miejskimi.
  •     Warsztat z zakresu współpracy różnych grup społecznych dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.
  •     Zaprojektowanie strony projektu.
  •     Civil Forum – okrągy stół – dyskusja na temat rezultatów projektu.

Planowane wydarzenia i działania były istotne dla promowania przemian demokratycznych na Ukrainie, ponieważ, poprzez zapewnienie technicznego wsparcia i możliwości zdobywania wiedzy, koncentrowały się one na specyficznych obszarach, umożliwiając tym samym ukraińskim organizacjom pozarządowym działanie zgodne z europejskimi standardami.

 

Więcej informacji: http://umti.org/en/projects/hromadskyj-mist-vyshehradu-dlya-ukrajiny

Ten serwis używa cookies, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.